Audyt finansowy w salonie beauty

SPA

Stało się! Spełniłyśmy nasze marzenia o „kobiecym” biznesie. Jesteśmy dumnymi posiadaczkami spa, instytutu kosmetologicznego lub salonu kosmetycznego, mamy swoje wymarzone miejsce pracy, pełne pasji i zaangażowania. Włożyłyśmy w to przysłowiowy „kawałek siebie”, poświęciłyśmy czas, a niejednokrotnie nadszarpnęłyśmy cierpliwość członków rodziny. Po hucznym otwarciu, czas na codzienną ciężką pracę i mierzenie jej efektywności. Okazuje się, że tworząc miejsca przepełnione kobiecą energią, niejednokrotnie zapominamy o twardej ekonomii, która powinna towarzyszyć każdemu biznesowi.

 

W codziennej pracy warto ustalić sobie listę priorytetów i spraw, którymi zajmujemy się każdego dnia, raz w tygodniu, raz w miesiącu, a nawet raz na kwartał. Brak planu pracy wprowadza chaos w funkcjonowaniu salonu, a nawet dezorganizuje pracę personelu.

Każdego dnia staramy się pozyskiwać nowych klientów, dbamy o standardy obsługi, myślimy o reklamie i promocjach salonu, pamiętamy o zaopatrzeniu, motywujemy pracowników, planujemy grafik pracy, szukamy nowinek kosmetologicznych, mierzymy się z kłopotami technicznymi, takimi jak np. brak internetu czy awaria sprzętu, myślimy o rekrutacji i śledzimy działania konkurencji, aby nie zostawać w tyle.

W ferworze tych wszystkich działań zapominamy o najważniejszym, czyli mierzeniu efektywności i dochodowości salonu.

 

ZASADY RENTOWNOŚCI SALONU

Celem każdej działalności gospodarczej jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych, dlatego bardzo istotne jest posiadanie mierników, które informowałyby nas w jakiej mierze cel ten jest realizowany.

Mówiąc najprościej — rentowność to osiąganie z aktywności gospodarczej dodatniego wyniku finansowego. Jest to relacja wyniku finansowego do określonych wielkości ekonomicznych, czyli kosztów stałych i zmiennych.

W każdym biznesie koszty można podzielić na stałe — takie, które trzeba ponosić zawsze, niezależnie od ilości posiadanych klientów czy sezonowości, oraz koszty zmienne, czyli takie, które będą zależne od czynników zewnętrznych i w każdym miesiącu mogą wyglądać inaczej (patrz tabela nr 1).

Podczas tworzenia bilansu ekonomicznego, powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie koszty, które ponosimy oraz założyć jakiś procent czynnika ryzyka, czyli nagłego kosztu, który może się pojawić niespodziewanie, np. koszt serwisu urządzenia, nagłej wymiany sprzętu lub nieprzewidzianej awarii w salonie.

Zysk z działalności to nic innego, jak nadwyżka przychodów ze sprzedaży towarów i usług nad kosztami uzyskania tych przychodów. Aby móc precyzyjnie oszacować zysk, poza kosztami musimy brać pod uwagę marżę, jaką mamy na oferowanych usługach i kosmetykach.

Marża jest różnicą między ceną sprzedaży kosmetyku lub usługi a ceną jego zakupu. Często jest narzucona przez np. dostawców licencji franczyzowych, jest niezbędnym czynnikiem, który musimy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania bilansu finansowego.

Warto wziąć pod uwagę obniżki cen produktów lub usług związanych ze sprzedażą pakietów lub zestawów promocyjnych, ponieważ w miesięcznym rozrachunku mogą mieć znaczny wpływ na naszą dochodowość. Źle skalkulowana promocja lub nieprzemyślana obniżka ceny produktów lub usług mogą w znacznym stopniu obniżyć rentowność naszego biznesu.

 

PRÓG DOCHODOWY

Kiedy znamy już podstawowe dane, dzięki którym można policzyć rentowność naszego salonu, warto ustalić próg rentowności biznesu, aby na podstawie danych finansowych zauważyć i zapobiegać spadkom dochodowości.

Próg rentowności to miernik, który pokazuje moment, w którym przychody z działalności pokrywają koszty stałe i zmienne. Inaczej mówiąc, jest to moment, kiedy wszystko co zarabiamy wystarcza na pokrycie kosztów funkcjonowania salonu. Nie ponosimy straty, ale nie generujemy zysku. Jest to bardzo ważny wskaźnik, ponieważ dzięki niemu nie doprowadzamy do sytuacji iluzorycznego zarabiania.

Często w usługach pojawia się problem związany z pozornym zarabianiem pieniędzy. Chodzi o moment, kiedy gotówka po wykonanej usłudze trafia do kasy od razu, a my mamy poczucie, że codziennie zarabiamy. Jest to podstawowy błąd ekonomiczny w wielu funkcjonujących działalnościach. (…)

Czytaj cały artykuł w BEAUTY INSPIRATION 4/2017 >>>

                           Ilona Dobrzańska
Właścicielka i manager
w Tarnowskich Górach

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej