Motywowanie pracowników

SPA

untitled

Planowanie finansowe to jeden z tych tematów, które możemy określić „tematem rzeką”. Obejmuje cały rozwój firmy, od zakupu sprzętu, poprzez zwiększanie obrotów czy inwestycje. Dlatego skupmy się na tym, co w planowaniu finansowym, a właściwie w sprawnym funkcjonowaniu firmy, każdy manager powinien uznać za kluczowe – na pracownikach i ich motywowaniu.

Choć wydawać by się mogło, że najważniejszą osobą w firmie jest prezes i pozostali pracownicy kadry zarządzającej to osoby pracujące na najniższych szczeblach, w tym przypadku kosmetolodzy i pracownicy recepcji odgrywają dla salonów urody czy gabinetów kosmetycznych najważniejszą rolę. To dzięki nim firma odnotowuje sprzedaż, a w konsekwencji generuje zyski. To oni mają najbliższy kontakt z klientami, mogą wpływać na ich decyzje zakupowe, ale także, co równie istotne, tworzą wizerunek firmy. To wszystko wydaje się banalnie proste, szczęśliwa recepcja zaprasza klientów do salonu, już na wejściu opowiada o dobrodziejstwach, jakie niosą za sobą zabiegi lub sprzedawane preparaty, później sympatyczny kosmetolog lub lekarz zaprasza pacjenta do gabinetu i tam kontynuuje efektywną sprzedaż produktów lub usług. Klient wychodzi z takiego gabinetu z uśmiechem na twarzy i zapisuje się na kolejną wizytę, nie zapomina oczywiście o zakupie kosmetyków, o których rozmawiał przed wizytą, a później w gabinecie. Wraca jeszcze po kartę prezentową dla kogoś najbliższego, bo poleciła mu to wesoła pani z recepcji. To idealna rzeczywistość każdego, kto prowadzi salon urody, lecz niestety nie zawsze jest ona tak kolorowa. Jak sprawić, żeby pracownikom chciało się chcieć? Motywacja! Odpowiednio dobrana i prowadzona może zdziałać cuda, dlatego warto o niej pamiętać. I to nie w sytuacjach kryzysowych, ale przez całą karierę pracownika w naszym salonie. Co więcej – warto zacząć nawet jeszcze wcześniej! Troszcząc się o employer branding, czyli działania mające na celu budowanie wizerunku jako pożądanego pracodawcy. Jest to trend stosunkowo nowy w zarządzaniu organizacją, bo sięgający lat 90. XX w., ale dzięki temu można pozyskać najlepszych profesjonalistów, w tym przypadku kosmetologów, którzy trafiają do firmy już mocno zmotywowani samym faktem pracy w miejscu prestiżowym, o nieskalanym wizerunku, które cieszy się znakomitą renomą.

ISTOTA MOTYWACJI

Motywacja jest podstawowym bodźcem pobudzającym do działania. Mając to na uwadze, firma powinna oddziaływać za jej pomocą na swoich pracowników, by realizować założone cele. Warto szukać różnych sposobów, wykorzystywać zarówno materialne, jak i niematerialne środki, które nie tylko wpłyną na wydajność, satysfakcję i zaangażowanie pracowników, ale także są w stanie przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku marki firmy jako dobrego pracodawcy. Działania, które mogą przynieść sukces dla wnętrza firmy, z dużym prawdopodobieństwem przełożą się także na zewnętrzny sukces przedsiębiorstwa.

MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA VS. MOTYWACJA WEWNĘTRZNA

Warto chociaż trochę zagłębić się w teorię. Znajomość teorii motywacji i umiejętność motywowania są jednymi z najważniejszych kwalifikacji managerów. Brak efektów w tym procesie może wyrządzić dużą szkodę dla całej firmy, ograniczyć możliwości i potencjał pracowniczy, przez co będzie ona narażona na stagnację, co w dalszej perspektywie grozi eliminacją z rynku przez konkurencję. Poza tym, że pracowników można motywować stosując materialne i niematerialne narzędzia, można oddziaływać także dwojako – działając na ich motywację zewnętrzną oraz wewnętrzną, gdzie motywację zewnętrzną stanowią czynniki materialne i niematerialne, zarówno nagrody w postaci premii czy pochwał oraz kary – grzywny, pieniężne czy krytyka. O motywowaniu zewnętrznym warto wiedzieć, że często wpływa na zachowanie ze skutkiem natychmiastowym, lecz nie jest to metoda długotrwała. Korzyści jakie można uzyskać z powodu wykonywanej pracy są w tym przypadku priorytetem, gdyż praca sama w sobie nie jest aż tak istotna. To świadomość, że za wykonane zadanie otrzymana nagrodę, ma wpływ na zaangażowanie pracownika i jego chęci do pracy. Natomiast jeśli chodzi o motywację wewnętrzną, to jest ona źródłem zarządzania godnościowego, które jest zaspokojeniem wewnętrznych potrzeb związanych z posiadanym systemem wartości, zakorzenionymi normami i zachowaniami. Niestety, motywacja wewnętrzna jest bardzo często przez managerów pomijana, a to właśnie z nią należy obchodzić się szczególnie delikatnie, bo działania kadry zarządzającej niezważające na wartości pracownika, mogą doprowadzić do demotywacji. Pracownik firmy, która jest zarządzana przez wartości, lepiej wywiązuje się ze swoich obowiązków, ponieważ towarzyszy mu poczucie satysfakcji wynikające z jakości wykonywanej przez niego pracy.

JAK NIE DEMOTYWOWAĆ?

O wiele łatwiej niż zmotywować pracownika, można doprowadzić do jego demotywacji. Jest to duże zagrożenie dla funkcjonowania firmy, które wynika z błędu w procesie motywowania i objawia się niechęcią do pracy, spadkiem efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Źle dobrane metody motywowania mogą znacząco osłabić zapał do pracy. (…)

Kalina Ben Sira założycielka i prezes sieci Klinik La Perla

Czytaj więcej w Beauty Inspiration 3/2016

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej