Kosmetolog jako coach zdrowia i urody

SPA

Poprawne wykonanie zabiegu kosmetologicznego to dziś stanowczo za mało. Kosmetolog powinien być specjalistą-coachem, który wspiera swoich klientów w osiągnięciu założonych efektów estetycznych, poprzez holistyczne podejście do zdrowia i urody. Powinien pomagać klientom w dążeniu do bycia szczęśliwym, uwalniać ich potencjał zdrowotny oraz podnosić poczucie zdrowia, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym.

Aby zrozumieć jak zdrowie wpływa na nasz wygląd, należy przeanalizować czym jest samo zdrowie. Zgodnie z definicją, zdrowie jest to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawność. Wyróżnia się:

1. Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów;

2. Zdrowie psychiczne:
Zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją, agresją;
Zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia;

3. Zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi;

4. Zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Na dobrostan ten, oprócz dobrego samopoczucia fizycznego, ogromny wpływ ma to, jak postrzegamy własny wygląd i jak jest on odbierany przez innych.  Współczesna kultura konsumencka promuje pewien typ urody traktowany jako piękny – eksponowany jest standard młodego, smukłego ciała. Piękno nie jest już tylko cechą biologiczną, ale jest odpowiednio kreowane, do czego niezbędne są pewne kosmetyki, zabiegi, chirurgia plastyczna itp. Cechy wyglądu mają zwracać uwagę i kojarzyć się z atrakcyjnością. Bardzo silny i wyraźny jest także związek między urodą a lubieniem. Osoby atrakcyjne łatwo zyskują sympatię. Panujące powszechnie społeczne przekonanie, że szczupła figura jest kluczem do sukcesu, może stać się niejednokrotnie przyczyną zaburzeń psychicznych. Ludzie przekonani o swoim nieatrakcyjnym wyglądzie nie są w stanie takiego dobrostanu osiągnąć. Dlatego można przyjąć, że zdrowie i uroda są ze sobą nierozerwalnie połączone, obustronnie na siebie wpływają.

i -coachCo wpływa na nasze zdrowie i urodę?
Na zdrowie, a tym samym urodę człowieka wpływa wiele czynników. Są to na przykład predyspozycje genetyczne i indywidualne skłonności – po rodzicach dziedziczymy wzrost, kolor włosów, oczu, ogólny charakter budowy ciała, umięśnienie i część rysów twarzy. Także rodzaj karnacji – odziedziczona po przodkach jasna cera może być powodem wielu problemów skórnych, np., nadwrażliwości na światło słoneczne czy powstawania dużej ilości znamion barwnikowych. Również rodzaj cery przechodzi z rodziców na dzieci. Jeśli któreś z nich miało skłonność do łojotoku, najprawdopodobniej dzieci też będą miały ten problem. Podobnie rzecz się ma z cerą wrażliwą, naczyniową i suchą. Odziedziczyć można nawet zmarszczki, a raczej sposób starzenia się skóry.
Ogromną rolę odgrywa także styl życia, określany jako zespół zachowań i postaw zdrowotnych. Jest najważniejszym czynnikiem warunkującym stan naszego zdrowia i urody, jak wykazują liczne badania naukowe, wpływa na nie nawet w 50%. Styl życia to aktywności człowieka będące elementem codziennego życia, które polegają na praktycznym stosowaniu posiadanej wiedzy na temat zdrowia i urody. Stanowią one przedmiot względnie wolnych, indywidualnych wyborów i decyzji. Jest to ta część czynników, nad którą człowiek ma największą kontrolę: sposób odżywiania, aktywność fizyczna, sposób spędzania wolnego czasu i odpoczynek, dbałość o ciało, korzystanie ze słońca lub solarium, palenie papierosów oraz korzystanie z innych używek, przyjmowanie leków.
Jeszcze innym czynnikiem, choć w mniejszym stopniu wpływającym na zdrowie, jest dostępność i korzystanie przez nas z opieki zdrowotnej, określanej jako zespół czynności mających na celu zapobieganie chorobom (szczepienia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych) i leczenie chorób, a realizowany jest przez system opieki zdrowotnej, do której przynależymy.

Alkohol w środowisku wodnym działa silniej – z pewnością twoja skóra odczuwać będzie jego drażniące działanie. Alkohol w kremie, nawet w takiej samej ilości inaczej się zachowuje i jest mało prawdopodobne, aby podrażniał skórę.
Obok czynników cywilizacyjnych, biologicznych oraz medycyny naprawczej i zapobiegawczej, czynniki środowiskowe są tymi, które znacząco oddziałują na stan zdrowia i urody człowieka. Są to czynniki związane z różnymi formami aktywności, zazwyczaj o niskim natężeniu, jednak działają na nas przez długi czas oraz przez całą dobę. Skumulowane w organizmie działają na różne układy i narządy człowieka, a ich niekorzystne skutki zdrowotne są dość specyficzne i pojawiają się po dłuższym okresie ekspozycji w postaci przejściowych lub trwałych zaburzeń funkcjonalnych, rzadziej w postaci ewidentnych chorób. Do środowiskowych zagrożeń zdrowotnych zalicza się obecność związków chemicznych w powietrzu, glebie, wodzie, żywności, gospodarstwie domowym, ochronie roślin i przemyśle, a także ubożenie warstwy ozonowej, co prowadzi do nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Są to także zagrożenia wynikające z cech otoczenia, w którym żyjemy, pracujemy.
Zdrowie i urodę można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu dorobku zaawansowanej nauki o zdrowiu i opiece zdrowotnej, ale głównie poprzez wybór prawidłowego stylu życia. (…) 

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 6/2015 – wydanie drukowane/e-wydanie

Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej