Procedury higieniczno-sanitarne w salonie beauty i spa

SPA

1. otwierajaceFotolia_84912035_Subscription_Monthly_XXLSalony kosmetyczne, fryzjerskie i odnowy biologicznej kwalifikowane są jako branża o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych. Wiele zabiegów tam wykonywanych przerywa ciągłość tkanek skóry, dlatego też przestrzeganie higieny w takich miejscach jest bardzo istotną kwestią. Ważnym elementem zapobiegania zakażeniom jest świadomość zagrożenia oraz znajomość czynników ryzyka występujących w gabinetach. Bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty stanowią w równym stopniu zagrożenie dla klienta oraz dla pracowników gabinetu, zwłaszcza, że każdy z nich może być źródłem zakażenia.

Według słownika języka polskiego procedura to „określone reguły postępowania w jakiejś sprawie”. Co takie reguły dają? Są przewodnikiem dla personelu jak zabezpieczyć siebie, klientów oraz otoczenie przed ewentualnym zagrożeniem mikrobiologicznym. Obowiązek opracowania i wdrożenia procedur higienicznych wprowadza ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 poz. 947 ze zm.). Art. 16 tejże ustawy przewiduje, że osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności (wykonujące usługi), w trakcie wykonywania których może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich (np. kosmetyczki, fryzjerzy, tatuażyści), są obowiązane do opracowania i wdrożenia procedur higieniczno-sanitarnych zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Na wniosek podmiotu obowiązanego do opracowania i wdrożenia procedur higieniczno-sanitarnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opiniuje te procedury.

Takie procedury powinny wskazywać m.in. zasady stosowania sprzętu, narzędzi wielokrotnego użycia poddawanych sterylizacji, sposoby przeprowadzania dezynfekcji rak, skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Prawidłowo opracowana procedura powinna być dostosowana do specyfiki danego gabinetu, rzeczywistego poziomu zagrożenia i oczekiwanego efektu końcowego związanego z uzyskaniem bezpiecznego poziomu czystości mikrobiologicznej. Ważne, żeby procedury były indywidualnie stworzone dla danego salonu. Chodzi o to, żeby odzwierciedlały warunki panujące w danym miejscu, przedstawiały faktycznie wykonywane usługi, stosowany sprzęt i narzędzia.

Więcej o sterylizacji narzędzi przeczytasz TUTAJ>>

– Dezynfekcja i sterylizacja w naszym gabinecie to podstawa, stanowi o bezpieczeństwie personelu i klientów. Aby moje pracownice o tym pamiętały, stawiam na ich edukację. Każdy kosmetolog musi znać drogę zakażenia drobnoustrojami, tylko wtedy swą pracę wykonuje naprawdę świadomie. Dziewczyny od pierwszego dnia informowane są nie tylko o standardach obsługi, ale i konsekwencjach ich zaniedbania, w umowie o pracę zawarty jest punkt dotyczący dopełnienia obowiązków związany z tym właśnie obszarem. Mało tego, bardzo często pokazujemy klientkom przed i w trakcie zabiegu, na co mają zwrócić uwagę, aby były pewne bezpieczeństwa wykonywanego zabiegu, zarówno jeśli chodzi o narzędzia oraz preparaty, jak i samego operatora. Spotyka się to z ogromną aprobatą i pozytywnym zaskoczeniem ze strony klientek, a personel wie, że w każdej chwili oprócz sanepidu może być skontrolowany przez odwiedzających nas klientów – mgr Aldona Dadał, kosmetolog, podolog, właścicielka Gabinetu Urody A & A w Katowicach.

TWORZENIE PROCEDURY

Przystępując do napisania procedury należy uwzględnić parę punktów. Powinna być ona oparta o:

  • obowiązujące akty prawne,
  • normy PN-EN (www.pkn.pl),
  • ogólnodostępne standardy i wytyczne ośrodków referencyjnych,
  • wytyczne konsultantów krajowych w odpowiednich dziedzinach znajdujących zastosowanie w działalności usługodawcy – dotyczące zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. (…)

Dorota Rutkowska kierownik Działu Marketingu Medilab Sp. z o.o.

Czytaj więcej w Beauty Inspiration 4/2016

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej