Dotacje na szkolenia pracowników – kto, co i na co może otrzymać?

SPA

Przemiany na rynku pracy, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilku lat, spowodowały olbrzymi niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Dotyczy to różnych branż – w tym również segmentu beauty. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji nierzadko jest wykształcenie młodego pracownika od podstaw. Tylko jak znaleźć środki na szkolenia i kursy? Odpowiedzią są różnego rodzaju dotacje, z których korzystać mogą przedsiębiorcy.

Osoby prowadzące firmy w Polsce w ostatnich latach zmagają się z trudnościami, które w naszym kraju są zjawiskiem stosunkowo nowym. Oprócz znanych już wcześniej trudnych kwestii związanych m.in. z „papierologią” przy prowadzeniu działalności, lub też problemami dotyczącymi pozyskiwania klientów, rentowności prowadzenia biznesu czy rosnącej konkurencji, doszły kłopoty kadrowe. Mowa oczywiście o niewystarczającej liczbie wykwalifikowanych i przede wszystkim „chętnych” do pracy ludzi. Wpływ na to mają zarówno czynniki wewnętrzne (polityka) jak i zewnętrzne (gospodarka UE).

W związku z przeobrażeniami na rynku pracy, polski przedsiębiorca coraz częściej ma problemy z bieżącym funkcjonowaniem czy też rozwojem swojej działalności. Podejście do kapitału ludzkiego znacząco w ostatnich latach się zmieniło i ciągle ewaluuje. Korporacje prześcigają się w nie tylko w windowaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, ale również liczbie i jakości bonusów dla nich. Karty na siłownie czy pakiety medyczne stały się standardem, mniej atrakcyjne wydają się też telefony czy auta służbowe. W takich okolicznościach warto zadbać o ofertę rozwoju pracowników. Zwłaszcza, że jak się często okazuje, nie same wartości materialne są tymi, które motywują najbardziej, a właśnie możliwość rozwoju i nauki. Jak powszechnie wiadomo studia podyplomowe czy kursy nie są tanie.

Poza tym, dodatkowo odrywają pracownika od codziennych obowiązków, co z punktu widzenia pracodawcy może być kłopotliwe – zwłaszcza przy małych firmach.

JAK Z WYZWANIAMI KADROWYMI MA SOBIE PORADZIĆ MIKRO CZY MAŁY PRZEDSIĘBIORCA ?

Okazuje się, że tak zwane MŚP (mikro, małe i średnie firmy) wcale nie są na straconej pozycji względem dużych graczy na rynku. Z pomocą przychodzą im bowiem zarówno środki publiczne – krajowe i środki pomocowe z UE. Dostępnych możliwości jest kilka i – co ważne – wcale się wzajemnie nie wykluczają. Może nawet się okazać, że rozwiniesz siebie oraz swoich pracowników z dofinansowaniem w wysokości 100% wydatków na kursy!

Poniżej kilka możliwości z których mogą korzystać MŚP w ramach działań rozwojowych dla pracowników:

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – to fundusz krajowy realizowany poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. Dofinansowanie wynosi do 100% dla mikro przedsiębiorcy oraz do 80% dla małych i średnich. Środki można pozyskać składając wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby pracodawcy w okresie naboru w danym PUP (z reguły są to 2 nabory podstawowe – w I połowie roku + jeden rezerwowy – w II połowie roku). Co ważne finansować można usługi rozwojowe, które odpowiadają na deficyt zawodu dla danego powiatu lub województwa. Deficyt ten określa GUS. Konkretne priorytety dla każdego dofinansowania każdorazowo określa MPIPS a PUP zamieszcza w regulaminie naboru. W naborach tych bardzo często uprzywilejowane są kobiety, bądź osoby niepełnosprawne.

Maksymalne wysokości dofinansowania w poszczególnych województwach udzielane w ramach funduszu „Baza Usług Rozwojowych”.

2. Baza Usług Rozwojowych – fundusz ten działa w całym kraju poza województwem mazowieckim oraz pomorskim. Dofinansowania w wysokości do 80% do działań rozwojowych realizowanych są poprzez firmy wpisane i zweryfikowane w Bazie Usług Rozwojowych. Wnioski składa się do operatorów właściwych dla danego województwa, a nabory prowadzone są co miesiąc bądź ciągle. Wysokość środków jest różna dla każdego województwa w zależności od wielkości firmy. Maksymalne wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej mapa. Operator po pozytywnej weryfikacji wniosku zaprasza wnioskodawcę na podpisanie umowy i (w zależności od systemu wydatkowania) prowadzi zapisy na szkolenia realizowane przez firmy zamieszone w Bazie Usług Rozwojowych.

Poprzez wspomnianą bazę wnioskodawca używając loginu i hasła zapisuje się na szkolenia, wystawia oceny za poszczególne działania oraz rozlicza dane usługi. W zależności od regionu system rozliczenia prowadzony jest albo poprzez tzw. bony przepłacone – np. woj. małopolskim i łódzkim (beneficjent wpłaca wkład 20% do operatora, a operator opłaca faktury bezpośrednio firmie szkoleniowej) bądź w formie refundacji – np. w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko- VBmazurskim (beneficjent opłaca 100% faktury dla firmy szkoleniowej a operator refunduje opłaconą fakturę).

3. Akademia Managera MŚP – stosunkowo nowe źródło finansowania(dostępne od maja 2019). Skierowane do właścicieli firm, kadry kierowniczej bądź pracowników aspirujących do tej roli. W jej ramach można finansować działania rozwojowe niezbędne do kierowania firmą wynikające z poprzedzającego audytu wskazującego luki rozwojowe. Środki są dystrybuowane w całym kraju, a operatorów do których można składać wnioski jest 5 – obowiązuje tu podział geograficzny – w zależności od lokalizacji siedziby firmy. Wysokość środków w zależności od województwa jest bardzo różna – w praktyce od ok. 10- 12 tys. zł w przypadku mikro firm, aż do 93 tys. zł dla średnich firm. Całość rozlicza się również poprzez Bazę Usług Rozwojowych, a rozliczenie prowadzone jest w formie refundacji dla beneficjenta. Wnioski można składać w następujących miejscach:

Makroregion 1

obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju ekonomicznego Pasłęka”, ul. Józefa Piłsudskiego 11a, 14-400 Pasłęk, Telefon 55 248 10 91 do 93 lub 727 022 531 e-mail: akademia@screp.pl www.screp.pl

Makroregion 2

obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie
HRP Group Sp. z o.o., ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódź, Telefon: 42 207 22 00 e-mail: przepisnamenedzera@hrp.com.pl www.przepisnamenedzera.eu

Makroregion 3

obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
Małopolska agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Telefon: 12 617 66 54, 12 617 66 33 e-mail: am3@marr.pl www.marr.pl/am3

Makroregion 4

obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, Telefon: 77 403 36 15 e-mail: akademia@ocrg.opolskie.pl www.ocrg.opolskie.pl

Makroregion 5

obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
MDDP akademia Biznesu Sp. z o.o., ul. al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Telefon: 22 162 78 28 e-mail: biuro@akademiamenadzera.com.pl www.akademiamenadzera.com.pl

Mając takie narzędzia do dyspozycji, nawet mikro firmy są w stanie skutecznie konkurować na rynku pracy. Rozwijać swoich pracowników (zaspokajać tym samym ich potrzeby rozwoju), przy jednoczesnych korzyściach dla firmy. Taki pracownik jest bardziej uniwersalny oraz wykwalifikowany dla danego stanowiska. Tym samym pracodawca nie musi zatrudniać nowych ludzi do nowych zadań – może np. zmieniać im obowiązki, co przy tym rynku może okazać się bardzo pomocne. Pracownik taki, siłą rzeczy może zacząć więcej zarabiać dla siebie i dla swojego pracodawcy. Co niezmiernie ważne, bardzo często wybierając poszczególne działania rozwojowe przedsiębiorcy nie muszą wszystkiego robić sami – mogą korzystać z pomocy. Na rynku funkcjonuje wiele firm szkoleniowych lub doradczych, np. Secret Academy, czy ta prowadzona przez Martę Fiłoń, które w ramach współpracy są w stanie przeprowadzić za klienta cały proces ubiegania się o dofinansowanie. Takie ułatwienie, w przypadku wielu przedsiębiorców, może okazać się decydującym w rozważaniach czy warto walczyć o dotację.

Artykuł pochodzi z Beauty Inspiration 5/2019>>> (kliknij i sprawdź spis treści)

Bartosz Siermiński
Zespół Newkey – biuro@newkey.pl
Wieloletni Dyrektor Sprzedaży, Menedżer Sektora Finansowego, Doradca ds. klientów prestiżowych, Ekspert Finansowy, Trener Biznesu. Prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu m.in. metod skutecznych rozmów handlowych, technik pozyskiwania klienta, pracy z trudnym klientem, sposobów motywacji i kreacji celów, zarządzania zespołem, finansów czy NLP. Tel. +48 530 290 631

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej