Piękno bez ograniczeń – niepełnosprawni w gabinecie

SPA

Senior woman pushing her disabled husband through the park in his wheelchair.Potrzeby i prawa osób niepełnosprawnych do aktywnego życia społecznego we współczesnym świecie muszą być respektowane. Stają się oni ważnymi klientami salonów kosmetologicznych, odnowy biologicznej i spa. Wielu udogodnień z zewnątrz, jak i wewnątrz gabinetów wymagają nie tylko osoby poruszające się na wózku, ale także te z tzw. niepełnosprawnością biologiczną, mające nieznaczne i umiarkowane ograniczenia fizyczne, np. osoby starsze.

Problem niepełnosprawności staje się dziś niezwykle istotny, gdyż średnia wieku stale się wydłuża. Nie trzeba udowadniać, że dłuższe życie nieuchronnie wiąże się z pogorszeniem sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Oczywiście problem niepełnosprawności nie dotyczy tylko osób starszych. Może on wystąpić także wśród osób młodych, a nawet bardzo młodych.

Zdefiniować niepełnosprawność

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. W Polsce stosowane są co najmniej dwie definicje dotyczące osób niepełnosprawnych. Pierwsza wynika z przepisów prawa i dotyczy prawnej podstawy kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych. Natomiast druga, dużo szersza, stosowana jest w statystyce GUS. Definicja statystyczna ujmuje bowiem nie tylko osoby niepełnosprawne prawnie, lecz także osoby, które co prawda orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają, lecz deklarują, że mają poważne ograniczenia w wykonywaniu zwykłych czynności (tzw. niepełnosprawność biologiczna). To drugie kryterium – niepełnosprawność biologiczna, a nie prawna – stosowane jest również w statystyce Unii Europejskiej. Według zasad unijnych, populacja niepełnosprawnych obejmuje wszystkie osoby, które z powodu problemów zdrowotnych mają ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, trwającą 6 miesięcy lub dłużej, niezależnie od tego, czy ograniczenie jest poważne czy niezbyt poważne.

Czy spa są gotowe?

Przyjmuje się, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych biologicznie wynosi ok. 24% ogółu ludności, a rocznie przybywa ich w granicach 0,25-0,30%. W tym zakresie odnotowuje się również tendencję wzrostową wśród ludzi młodych, których częściowe niesprawności fizyczne nie powinny ograniczać ich prawa do życia społecznego w pełnym zakresie, w tym do korzystania z różnorodnych usług. Jednak badania wskazują, że około 40% osób niepełnosprawnych wyraża obawę, że większość obiektów usługowych nie jest dostosowana do ich możliwości oraz potrzeb. Stanowi to podstawę determinującą do „pozostawania w domu”. Szacuje się, że blisko połowa z nich nie posiada motywacji do wychodzenia z domu i korzystania z usług, w tym odwiedzania gabinetów kosmetologicznych, odnowy biologicznej  i spa.

W świetle ustawodawstwa polskiego, w odróżnieniu od placówek udzielających świadczeń zdrowotnych, gabinety kosmetologiczne, odnowy biologicznej i spa nie muszą, jedynie powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponieważ ta grupa usługobiorców może stanowić istotny udział w całości klientów, potrzeby osób niepełnosprawnych są coraz częściej dostrzegane przez sektor usług kosmetologicznych –nowo powstające salony są projektowane w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami mogły bez przeszkód z nich korzystać, te już istniejące są modernizowane.

Jak przystosować obiekt

Wiadomo, że nie wszyscy niepełnosprawni poruszają się na wózkach, bowiem w€tej grupie są niewidomi, niesłyszący czy też osoby w€ podeszłym wieku (szacunkowo 100 tys. osób porusza się na wózku inwalidzkim). Jednak aby w€pełni zrozumieć zakres niezbędnego przystosowania gabinetu, należy wziąć biorąc pod uwagę potrzeby klienta poruszającego się na wózku inwalidzkim, który jest wyznacznikiem wielu parametrów w€ zakresie szerokości korytarzy, wielkości drzwi oraz niezbędnego obszaru manewrowego. Myślenie o osobie niepełnosprawnej w gabinecie powinno się zacząć od momentu wyjścia z samochodu, samego dojścia i wejścia do obiektu, przez poruszanie się po odpowiednio zaaranżowanej recepcji, szatni, pomieszczeniach zabiegowych, aż po korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. (…)

Joanna Klonowska

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 3/2015 – wydanie drukowane / e-wydanie

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej