Opalanie – jak edukować klientów

SPA

Salony urody to nie tylko miejsce realizacji zabiegów pielęgnacyjno-upiększających, ale stanowią one także element nieformalnego systemu realizacji edukacji zdrowotnej i kształtowania zachowań prozdrowotnych klientów. Co jest szczególnie ważne w profilaktyce czerniaka oraz fotostarzenia.

Do kompetencji kosmetologów, poza wykonywaniem zabiegów, należy szerzenie wiedzy na temat m.in. profilaktyki starzenia. Sprzyja temu specyfika spotkań kosmetologa z klientem, a także klimat samego salonu. Jednym z ważniejszych tematów, na jaki kosmetolodzy powinni rozmawiać ze swoimi klientami jest promieniowanie UV, jego niekorzystny wpływ na skórę, skutki zdrowotne i społeczne nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV oraz profilaktyka wszelkich zmian skórnych z tym związanych, w szczególności czerniaka oraz fotostarzenia. Pozostaje jednak pytanie: kiedy i jak edukować klientów kosmetologicznych w tym zakresie? I wbrew pozorom odpowiedź nie jest taka oczywista!

ZASADY EDUKACJI KLIENTÓW NA TEMAT OPALANIA

Efektywna edukacja klientów w zakresie opalania oraz skutków zdrowotnych nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV jest możliwa dzięki przestrzeganiu w całym jej procesie określonych zasad postępowania dydaktycznego. Przede wszystkim warunkiem jej skuteczności jest właściwy dobór przekazywanych treści oraz form i metod przekazu informacji. Elementy te powinny być możliwie najściślej dostosowane do potrzeb, poziomu i możliwości danej grupy odbiorców (kobiety — mężczyźni, młodzi — starzy, wykształceni — niewykształceni). Przekazywane treści powinny się także różnić w zależności od pory roku. Czego innego należy uczyć swoich klientów na temat słońca i opalania latem, czego innego zimą. Zanim rozpocznie się sezon urlopowy i związane z nim kąpiele słoneczne, na szczególną uwagę zasługiwać będzie przygotowanie i fotoprotekcja skóry. Po lecie natomiast przedmiotem edukacji będzie łagodzenie skutków nadmiernej ekspozycji na UV.

Skutecznemu nauczaniu sprzyja posługiwanie się urozmaiconymi, angażującymi formami i metodami dydaktycznymi, pobudzającymi aktywność słuchaczy — poza wzrokiem i słuchem — również inne zmysły oraz łączenie kilku metod. Do metod opartych na werbalnym przekazie należą pogadanki, wykłady i pokazy. Zwiększenie zainteresowania i pobudzenie aktywności słuchaczy daje uczestnictwo w dyskusji. Do aktywizujących form nauczania należą też zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami, polegającymi na stworzeniu tzw. sytuacji problemowej, zmuszającej uczestników do samodzielnego myślenia, rozwiązywania bardziej skomplikowanych zagadnień, dokonywania oceny zdarzeń i prawidłowego wnioskowania oraz podejmowania właściwych decyzji.

Szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy o niekorzystnym wpływie promieniowania słonecznego na ludzki organizm oraz sposobach ochrony skóry przed słońcem i pielęgnacji skóry latem odgrywają środki dydaktyczne, którymi są przedmioty materialne umożliwiają ce usprawnienie procesu nauczania. Przy właściwym ich wykorzystaniu można znacznie podnieść skuteczność przyswajania wiedzy, pozwalają one bowiem doskonalić zdolność postrzegania istotnych cech, zależności i zasad oraz ułatwiają stosowanie nabytych wiadomości w praktyce. Ich wykorzystanie może znacznie wpłynąć na najlepsze wyposażenie klientów w kompetencje niezbędne do zmiany nawyków w zakresie korzystania ze słońca. W kontekście gabinetu kosmetologicznego mogą to być nagrania, filmy, fotografie, plansze, obrazy, rysunki, wykresy, diagramy, i różnego rodzaju wydawnictwa. Mogą one przedstawiać wpływ promieniowania UV na ludzki organizm, prezentować skutki nadmiernego opalania, tłumaczyć, czym kierować się przy wyborze produktów ochrony przeciwsłonecznej lub pokazywać jak w praktyce pielęgnować skórę latem i po lecie.

Niezwykle istotne jest, aby kosmetolodzy mieli odpowiednie przygotowanie do upowszechniania wiedzy o opalaniu wśród swoich klientów. Kosmetolog, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie kosmetologii, jest wyposażony w wiedzę niezbędną do prowadzenia podstawowego poradnictwa w zakresie wpływu promieniowania UV na zdrowie, zasad ochrony przeciwsłonecznej oraz pielęgnacji skóry poddanej ekspozycji na słońce. Jednak przekazywanie tej wiedzy w ramach zajęć z przedmiotów kierunkowych i ogólnych nie zawsze jest prowadzone w połączeniu ze szkoleniem pedagogicznym, które pozwoli w przyszłości odpowiednio dobrać metodę przekazywania tej wiedzy klientom. (…)

dr Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Czytaj cały artykuł w BEAUTY INSPIRATION 3/2017

CZYTAJ TAKŻE:

Musisz wiedzieć, że mamy ciasteczka i możemy ich użyć tylko do tego, byś był bardziej zadowolony z naszych treści. ok więcej